EKSPERYZY KONSTRUKCYJNE

EKSPERTYZY KONSTRUKCYJNE

Na bazie ponad 41 letniego doświadczenia w technicznej obsłudze dzwonów oferujemy konsultacje, ekspertyzy w zakresie projektowania dzwonnic, konstrukcji dzwonowych, oprzyrządowania dzwonów.
Doradzamy również jak minimalizować przenoszenie drgań na wieżę kościelną podczas dzwonienia dzwonów.
 
Proponujemy przeglądy zabytkowych dzwonów i dzwonnic.