UŁOŻYSKOWANIE DZWONÓW

PŁYNNOŚĆ RUCHU I NIEZAWODNA PRACA

Właściwe ułożyskowanie dzwonów ma duży wpływ na płynność ruchu dzwonu, powinno przez swoją wahliwość eliminować drobne nierówności w posadowieniu.
Luzy i opory w łożyskach mogą negatywnie wpływać na konstrukcję dzwonową a w efekcie na całą dzwonnicę.

GALERIA