PILOTY DO DZWONÓW

SYSTEM ZDALNEGO ZAŁĄCZANIA DZWONÓW

Zdalne, bezprzewodowe załączanie dzwonów jest bardzo wygodną funkcją systemu napędowego RDUCH BELLS & CLOCKS. Umożliwia uruchomienie dzwonów w dowolnym momencie, gdy zachodzi taka potrzeba.

Dzwony włączane są przez użytkownika i przez niego też wyłączane. Jeżeli tego nie zrobi dzwony automatycznie się wyłączą po zaprogramowanym czasie.