POMIAR TONACJI DZWONÓW

POMIAR TONACJI DZWONÓW

Dźwięk dzwonu to nie tylko zasadniczy ton uderzeniowy, ale również pozostałe alikwoty jak: Hum, Prim, Terz, Quint, Nominal oraz szereg innych równie ważnych. Rduch Bells & Clocks dysponuje specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym pozwalającym na zbadanie całego spektrum tonów akustycznych dzwonu.

Typowe cyfrowe przyrządy mierzą uśrednioną wartość tonów, a to jest zbyt daleko idące uproszczenie mogące powodować zasadnicze błędy w doborze dzwonów.

Tylko precyzyjny pomiar i analiza komputerowa gwarantują właściwy dobór dzwonów!